Vote4Dance är både en hemsida och en app. På Vote4Dance finns mer information om varje danstävling som tidsschema, tävlande och resultat. Under själva tävlingsdagen uppdateras sidan kontinuerligt. Håll därför koll på Vote4Dance regelbundet under dagen för att få information om förändringar i tidsschemat, sena strykningar i klasserna osv. Det är också här du ser vilka dansare som i en uttagning gått vidare till t ex final så fort resultaten kommit in från domarna. När tävlingen är avslutad redovisas också de poäng och kryss domarna gett de tävlande.