NY musik för solo (star/champion) och duo/grupp/formation (guld/champion) ska mejlas till:

musik@300danceteam.se

I mejlet anges:
– Namn på dansare
– Vilken klass koreografin det gäller
– Namn på koreografi

T ex:
– dansare: Alma Lindström
– klass: Jazz Solo Champion
– namn: I’m Sorry


Vid byte av ÅLDERSKATEGORI, mejla till musik@300danceteam.se och meddela detta.

I mejlet anges:
– Namn på dansare
– Ny ålderskategori
– Namn på den/de koreografi/er det gäller