Välkommen!

Föräldraföreningen 300 Dance Team bildades hösten 2022 med syfte att stötta alla tävlingsdansare på 300 Dance Studio. Vår målsättning är att tillsammans ge våra barn en positiv upplevelse och erfarenhet av tävlingsdans att bära med sig genom hela livet.

För att föreningen ska fungera och vi ska kunna nå vår målsättning är det viktigt att alla tävlingsdansare är medlemmar.

Vad gör vi?
💃 Tillhandahåller hemsida och rådgivning med praktisk information kring anmälan och liknande på dans.se
💃 Ansvarar för viss administration kring tävlingar så som påminnelser, uppladdning av musik och lagledare
💃 Arrangerar tävlingar i Lidköping tillsammans med 300 Dance Studio
💃 Subventionerar kostnader för utvalda 300 Dance Studios workshops för våra medlemmar

Så här blir du medlem:
– swisha medlemsavgiften på 150 kr/kalenderår per dansare till 123 229 26 05
– i meddelandet skriv “M. för- och efternamn på ditt barn + födelseår och din mejladress”