I samband med att du löser medlemskap i föräldraföreningen 300 Dance Team registrerar vi följande uppgifter:

  • ditt namn
  • namn på eventuell/a tävlingsdansare du är förälder till och dennes/deras födelseår (för att underlätta administration)
  • din mejladress (för att nå ut med viktig information, t ex kallelse till årsmöte)

Ansvarig för uppgifterna är föräldraföreningen 300 Dance Team. Uppgifterna samlas in med den rättsliga grunden som gäller för avtal (Artikel 6.1 b, Dataskyddsförordningen).

Uppgifterna lagras i vårt medlemsregister och raderas när ditt medlemskap gått ut. Ansvarig för medlemsregistret är kassören och registret uppdateras löpande och minst en gång per år.

Dina uppgifter kan delas med anställda på 300 Dance Studio och föräldraföreningen 300 Dance Teams styrelsemedlemmar, men utöver detta sprids inte personuppgifter från medlemsregistret vidare.

Som medlem har du alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter eller radering av dina personuppgifter. Vid förfrågningar, mejla föreningen på forening@300danceteam.se. Om ditt mejl inte kommer från den mejladress vi har registrerat kommer vi att kontakta dig på ett annat sätt för att kontrollera att förfrågan verkligen kommer från dig.

Om du inte är nöjd med hur föreningen hanterar dina uppgifter kan du vända dig till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) för klagomål.