Ordförande:
Elin Ollars

Kassör:
Palina Bergmer

Ledamöter:
Lina Andersson
Malin Fredin
Therese Granlund
Maria Klingstedt
Elin Lindström

Valberedning:
Katarzyna Maik
Viktoria Tagesson

Om du har någon fråga, tips eller vill engagera dig, hjälpa till eller sponsra, tveka inte att höra av dig till oss!
Mejl: forening@300danceteam.se